יהוד מונוסון 360 לעסקים

פורטל העסקים של

יהוד - מונוסון

עושים עסקים יחד.

ATA Minelet LOGO Integrated-04

הכנסת אישרה את חוק הארכת תקופות

בתאריך (11.01.2021) אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את התיקון ל"חוק הארכת תקופות" הקובע הארכה אוטומטית לאישורים רגולטורים ובכללם רישיון עסק והיתר זמני.

הארכה זו תחול על עסקים שרישיון העסק או ההיתר הזמני שלהם פג או עתיד לפוג ב"תקופה הקובעת השנייה" כפי שמפורט במסמך המצ"ב, ולא תחול על עסקים שכבר הייתה להם הארכה פעם אחת במסגרת הארכות התוקף הקודמות.

הארכת התוקף הינה אוטומטית, אין צורך להנפיק רישיון או היתר זמני חדשים ובעל העסק אינו נדרש לשלם אגרה עבורה.
התיקון ייכנס לתוקף עם פרסומו ברשומות.

הסבר על חוק הארכת תקופות אישורים רגולטוריים 11.1.2021

דילוג לתוכן