יהוד מונוסון 360 לעסקים

פורטל העסקים של

יהוד - מונוסון

עושים עסקים יחד.

ATA Minelet LOGO Integrated-04

האוצר: הטבות חדשות לציבור העצמאים

שר האוצר, ישראל כ"ץ, פרסם היום (ד') טיוטת תקנות המאפשרות לציבור העצמאים למשוך כספים מהחיסכון הפנסיוני שיהוו עבורם מקור הכנסה זמני בעתות של הפסקת עבודה ככלל ובהתמודדות עם משבר הקורונה בפרט.

התקנות החדשות מתירות לעצמאים למשוך בפטור ממס עד כשליש מהחיסכון וזאת במידה והם עומדים בתנאים שנקבעו, כשהתנאי המרכזי הינו הפסקה או סגירה של הפעילות העסקית.

התנאים למשיכה כפי שנקבעו בתקנות:
1. עצמאי שסגר את העסק, והעסק אינו פעיל יותר
2. ההפקדות לחיסכון הפנסיוני בוצעו על פי חוק, במשך שנתיים מתוך שלוש השנים האחרונות
3. עברו לפחות 36 חודשים מהמשיכה הקודמת

לקריאה נוספת

דילוג לתוכן